BIR, Cert och Cacib, Polsk Vinnare 2012 på International Dog Show CACIB Poland Winner 2012 Poznań 21-10-2012

Poznań 2012-10-21
BIR, CACIB
Polsk Vinnare 2012
Nado Shiz’s Tundra Craftsman