Sommarläsningen är här!

Nu finns nya nummret av Newsletter i våra medlemmars brevlådor!

I detta årets första nummer presenteras bl a ”Årets Parson”-vinnarna, jakt skriver om ”nerslag” och protokoll från årsmötet redovisas.

Vi får även rapport från terrierkonferensen 2010, där det bl a informerades om det nya MH:t (mentalbeskrivning av hund).

Med tidningen följer också häftet ”Rasspecifik Avelsstrategi” från SPRTK’s Avelskommitté.

Trevlig läsning önskar redaktionen
/Annica & Helena