Läsning om mentaltester

Vi vill tipsa om intressant läsning i det nya numret av Brukshunden!

Tidningen har, i detta nr 3 -2010, som tema mentaltester
och berör ämnet i ett flertal artiklar bl a;
– ”Mentalbeskrivning”
– ”Varför mentaltest?”
– ”MH -instrument för rasutveckling”
– ”Mentalbeskrivning valp”

>>>För att läsa mer om MH med parson klicka här!

>>>Till SKKs hemsida för fler artiklar om  mentalitet

>>>Till SBKs hemsida för att läsa mer om hundars mentalitet