Parsons i Terrierposten

I nya numret av Terrierposten (1/2010) omnämns inte bara parson russelln under den tresidiga rasklubbberättelsen, rasen omnämns även under ordförandens rader, där speciellt vårt AK får beröm.