Ny tidningsredaktör till Newsletter sökes.

Då Annica Andersson, efter att i många år, i olika omgångar har försett oss medlemmar i Parsonklubben med intressant läsning, nu vill bli avlöst på posten som skrivande tidningsredaktör söker vi en ersättare.
Tidningen kommer idag ut med två nummer per år och Helena Stigbahr, webbmaster och ingående i webbgruppen kommer även fortsättningsvis att hjälpa till med layouten av NL. För mer information om vad arbetet går ut på, kontakta: newsletter@parsonklubben.se