SE VCH Radagast Galador

Stäket 2010-09-24
Domare Göran Ädel
Svensk Viltspårchampion
SE VCH
Radagast Galador